Umowa kupna sprzedaży samochodu – co powinna zawierać?

Zarówno zakup, jak i sprzedaż samochodu to bardzo istotne wydarzenie. Dlatego powinny być one rejestrowane przy pomocy specjalnie sporządzonej do tego celu umowy. Umowa kupna sprzedaży samochodu przede wszystkim powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy, by mogła stać się ważna. Warto je poznać, aby nie dać się niczemu zaskoczyć.

Istota umowy kupna sprzedaży

Umowa kupna sprzedaży samochodu jest bardzo istotnym dokumentem, zarówno w przypadku sprzedawania samochodu, jak i kupowania go. Dlatego każda ze stron powinna zadbać o sporządzenie prawidłowego dokumentu, czyli takiego, który będzie zawierał wszystkie niezbędne do tego celu elementy. W ramach tego rodzaju umowy sprzedający decyduje się przenieść na kupującego własność posiadanego przez siebie pojazdu. Dodatkowo sprzedający zgadza się na wydanie kupującemu samochodu. Natomiast kupujący zobowiązany jest do zapłacenia za niego odpowiedniej kwoty, która została wcześniej ustalona przez obie strony. Stronami umowy kupna sprzedaży mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Jest w tym duża dowolność, jednak przebieg zakupu i sprzedaży pojazdu na firmę może wyglądać inaczej niż w przypadku osoby fizycznej. Dlatego warto na to zwrócić uwagę podczas sporządzania dokumentów.

Forma umowy kupna sprzedaży

Nigdzie nie jest określone, w jakiej dokładnie formie powinna być sporządzona umowa kupna sprzedaży. Nie jest to zdefiniowane również w kodeksie cywilnym, dlatego strony mogą ją zawrzeć na różne sposoby. Może to być zarówno forma ustna, jak i pisemna. Jest to zależne od woli i indywidualnych preferencji obu ze stron. Jednak bardzo polecanym rozwiązaniem jest zachowanie formy pisemnej tego rodzaju umowy, ponieważ ma to szereg korzystnych aspektów. Przede wszystkim tego rodzaju dokument w późniejszym czasie ułatwia zarejestrowanie pojazdu, a także jest dowodem podczas występowania wszelkiego rodzaju sporów pomiędzy stronami. Umowę powinno się przedstawić również w takich miejscach jak odpowiedni wydział komunikacji czy też urząd skarbowy. Umowa kupna sprzedaży samochodu w szczególności przydatna jest, gdy jedną z jej stron jest przedsiębiorca, który potrzebuje potwierdzenia dokonanej przez siebie transakcji.

Elementy umowy

Każda umowa kupna sprzedaży samochodu powinna zawierać pewne niezbędne elementy, które będą gwarantowały jej ważność. Im więcej informacji będzie zawierała umowa, tym lepiej dla obu stron. Dlatego warto o to zadbać podczas jej sporządzania. Wśród niezbędnych elementów tego rodzaju umowy można wymienić w szczególności następujące:
– data i miejsce zawarcia danej umowy, które są szczególnie istotne, ponieważ mają wpływ zarówno na rejestrację samochodu, jak i na jego ubezpieczenie,
– strony umowy, czyli dokładne dane zarówno osoby sprzedającej, jak i osoby kupującej,
– dokładny opis samochodu, czyli dane takie jak marka, model, rok produkcji, numer nadwozia, numer silnika, numer karty pojazdu, numer rejestracyjny, a także kolor oraz aktualny przebieg,
– cena samochodu, która podana jest zarówno w formie kwotowej, jak i słownej,
– oświadczenie kupującego, które jest związane z zapoznaniem się z aktualnym stanem pojazdu,
– informacja na temat daty przekazania samochodu kupującemu przez sprzedającego,
– informacja na temat tego, która ze stron ponosi koszty zawarcia umowy,
– podpisy wykonane przez obie strony, czyli zarówno kupującego, jak i sprzedającego.

Wymagane dokumenty

Podczas sprzedaży pojazdu wraz z samochodem powinny być przekazane kupującemu również odpowiednie dokumenty. Wśród nich można wymienić następujące:
– dowód rejestracyjny,
– karta pojazdu,
– polisa ubezpieczenia komunikacyjnego, a także dowód jej opłacenia.
Oprócz tego przekazane powinny zostać również kluczyki. Dodatkowe dokumenty powinny również zostać przygotowane w przypadku sprowadzania pojazdy z zagranicy. Wśród nich można wymienić następujące:
– opłaty celne,
– opłata recyklingowa,
– należne podatki, takie jak na przykład akcyza.
Warto zadbać o przekazanie wszystkich niezbędnych dokumentów, ponieważ jest to bardzo istotne. Dzięki temu cała sprzedaż będzie przeprowadzona w poprawny sposób.

Redakcja