TOP 2 usługi, które świadczy rzeczoznawca samochodowy

Jednym z ważniejszych elementów postępowania sądowego w zakresie udowodnienia swojego roszczenia z tytułu ubezpieczenia OC, jest udział rzeczoznawcy samochodowego. Zajmuje się od przede wszystkim oceną szkód oraz oszacowaniem wysokości należnego odszkodowania, które należy się wskutek kolizji drogowej. Istnieje wiele przypadków, w których Ubezpieczyciele wydają decyzję w oparciu o sporządzoną kalkulację, zaś poszkodowany uważa, iż kwota przyznanego odszkodowania jest zdecydowanie zaniżona. W takiej sytuacji najlepiej skorzystać z usług niezależnego rzeczoznawcy

Rzeczoznawca samochodowy z firmy odszkodowawczej TB Ekspert trudni się w wielu zadaniach, jak chociażby ustalenie przebiegu zdarzenia, rzeczywisty zakres powstałych uszkodzeń, kalkulacje oraz szacowanie wartości pojazdu. Poniżej przybliżę dwie, najczęściej wykonywane przez rzeczoznawcę usługi. 

Wykonanie niezależnego kosztorysu

Rzeczoznawca samochodowy trudni się przede wszystkim w wykonywaniu kalkulacji naprawy. Początkowo dokonuje dokładnych oględzin pojazdu, na podstawie których sporządza dokumentację. W kalkulacji znajdują się nie tylko dane pojazdu, lecz przede wszystkim zakres uszkodzeń, części niezbędne do wymiany bądź naprawy wraz z ich rodzajem, liczba roboczogodzin potrzebnych do naprawy oraz średnia stawka za prace mechaniczno-blacharskie i lakiernicze. 

Zarówno stawki za roboczogodzinę, jak i rodzaj użytych w kalkulacji części bywają często kontrowersyjne i znacznie zaniżone w kosztorysach sporządzanych przez Ubezpieczycieli. Dlatego, bez wiedzy profesjonalisty, poszkodowany może mieć problem w oszacowaniu wysokości należnego odszkodowania. 

W oparciu o powyższe informacje, biegły rzeczoznawca ustala kwotę za którą poszkodowany jest w stanie przywrócić swój pojazd do stanu sprzed szkody. Dokument taki jest niezwykle przydatny w przypadku składania odwołania od decyzji Ubezpieczyciela, a także w przypadku wytaczania powództwa przed Sądem. 

Wycena wartości pojazdu

Biegły rzeczoznawca ustala także wartość pojazdu, przykładowo przed jego sprzedażą, przed powstaniem kolizji bądź po jej powstaniu. W praktyce jest to przydatne, gdy okazuje się, że doszło do powstania szkody całkowitej w naszym pojeździe.

Tego typu wycena uwzględnia sytuację na rynku oraz wartości podobnych wersji danego samochodu. Ponadto, rzeczoznawca przygotowując kalkulację bierze pod uwagę indywidualny stan pojazdu i jego dodatkowe wyposażenie. Na przedmiotową wycenę ma wpływ marka, silnik i jego pojemność, ilość wypadków, uszkodzenia i usterki techniczne, stan pojazdu oraz przebieg, a ponadto kolor i rodzaj lakierowania. 

Ten rodzaj wyceny może okazać się przydatny nie tylko przy szkodach całkowitych, lecz także przy sprzedaży bądź kupnie samochodu. Posiadając taki dokument możemy z pewnością ubiegać się o wyższe odszkodowanie przed Ubezpieczycielem oraz przed Sądem.

Powyższe argumenty jedynie pokazują, że opinia rzeczoznawcy samochodowego może pomóc użytkownikom pojazdów w wielu sytuacjach. Co więcej, wytaczając powództwo możemy również ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych z tytułu zlecenia wykonania takiej opinii. Jest to niezwykle istotne dla poszkodowanych, którzy często nie są pewni swoich racji i obawiają się dalszych kosztów.

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *